યાદી2

પ્રોજેક્ટ્સ

Yibin Gaoxian આંતરરાષ્ટ્રીય ફુવારો

1
3
5
2
4
6

યિબિન ગાઓક્સિઅન ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ટેન એ મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટેન ડાન્સિંગ શો છે.લોકપ્રિય શૈલી, લયના ફેરફારો અને સંગીતનું સંપૂર્ણ સંયોજન ફુવારાના શોને વધુ આબેહૂબ બનાવે છે.