યાદી2

પ્રોજેક્ટ્સ

દેયાંગ વોટર ડાન્સ લાઇટિંગ શો

文德湖 (22)
文德湖 (11)

પ્રોજેક્ટનું નામ

દેયાંગ વોટર ડાન્સ લાઇટિંગ શો

પ્રોજેક્ટLકાર્ય

દેયાંગ, સિચુઆન, ચીન

બાંધકામEપર્યાવરણ

કૃત્રિમ તળાવ

પ્રોજેક્ટSકેલ

લંબાઈ: 72 મીટર પહોળાઈ: 72 મીટર

સ્થાપનMઇથોડ

પાણી ફ્લોટિંગ ઇન્સ્ટોલેશન

પ્રોજેક્ટDયુરેશન

90 દિવસ

ફુવારોEલેમેન્ટ્સ

વોટર ડાન્સ શો, લેસર શો, સ્વિંગ લાઈટ શો, પંખાના આકારની વોટર સ્ક્રીન મૂવી

જો તમને વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોયસંગીતનો ફુવારો,મ્યુઝિકલ ફાઉન્ટેન ડિઝાઇન, ફુવારો બાંધકામ, ફુવારો સ્થાપન,ફુવારો પ્રોજેક્ટ,વોટર સ્ક્રીન મૂવી, વગેરે., લોન્ગક્સિન ફાઉન્ટેનનો સંપર્ક કરવા માટે નિઃસંકોચ કૃપા કરીને.